Mẫu trang web tiệm hoa vintage hồng - đen Hotflowers Hotjoomla

Hotflowers là mẫu web dành cho tiệm hoa tươi, điên hoa của nhà sản xuất Hotjoomla template. Giao diện được kích hoạt với các tính năng thương mại điện tử J2Store hoàn toàn tích hợp với Joomla. Nó cho phép bạn thêm các sản phẩm và bán chúng trực tuyến dễ dàng và nhanh chóng.

Giao diện load khá nhanh với phong cách cổ điển.

Demo

Download: File 1; File 2; File 3.

Mẫu trang web tiệm hoa vintage hồng - đen Hotflowers Hotjooml


Ngoài giao diện shop hoa có trong bài viết Tự cài shop hoa IT OrchidShop Joomla, bạn có thể sử dụng giao diện Hot Flowers này

Những hình ảnh chất lượng cao khác nhau của bó hoa được bao gồm trong bản mẫu này. Nếu bạn phân tích nội dung của mẫu, bạn sẽ thấy trình bày của các sản phẩm của trang web trong nhiều cách khác nhau. Có hai loại carousels: hiển thị phía trên với hình ảnh thật lớn và hiển thị phía dưới cùng với nội dung của sản phẩm.

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn