Công cụ nén hình ảnh web bằng base64 không tốn dung lượng upload

Để nhúng vào file html, bạn chỉ cần truyền ảnh base64 vào tham số src của tag  là được không cần up lên đâu hết.

Dưới đây là ảnh gốc được upload lên

nén hình ảnh web bằng base64 không tốn dung lượng upload

[img scr=

Sau đây là ảnh đã chuyển thành mã code base64Hình ảnh đã được encode base64 với định dạng JFIF. Khi bạn tải hình ảnh đã được base64 sẽ thấy ảnh được lưu dưới dạng jfif, tức là JPEG File Interchange Format, một định dạng tạo ra hình ảnh không sắc nét bằng JPEG bởi lẽ nó sử dụng các điểm đánh dấu những tham số pixel graphic, pixel size,...

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn