Mẫu web blogger

Để nói về kho giao diện của Blogspot thì chỉ có 2 từ là: Đơn giản và đẹp. Bạn có thể tìm được nhiều mẫu Template đẹp và đa dạng trong tổng kho giao diện. Với nhu cầu Template nâng cao cần sự thẩm mỹ và cầu kì hơn, bạn cần trả thêm 1 khoản phí nhỏ để sở hữu chúng. Sưu tầm các mẫu web đẹp và upload bởi Hòa Trần

mẫu blogspot đẹp

 

Mẫu blogger theme Link download
   
1. Aeon_Template_Premium   
   
https://www.mediafire.com/.../Aeon_Template_Premium.rar/file   
   
2. Alva_Blogger_Template_Version_Premium.rar/file   
   
https://www.mediafire.com/.../Alva_Blogger_Template.../file   
   
3. Animo_Blogger_Template   
   
https://www.mediafire.com/.../Animo_Blogger_Template.../file   
   
4. Cleanify_Premium_Blogger_Template   
   
https://www.mediafire.com/.../Cleanify_Premium.../file   
   
5. Cream-Premium   
   
https://www.mediafire.com/.../4pan.../Cream-Premium.rar/file   
   
6. Droid_Blogger_Template_Premium   
   
https://www.mediafire.com/.../Droid_Blogger_Template.../file   
   
7. Elegance_Blogger_Premium   
   
https://www.mediafire.com/.../Elegance_Blogger.../file   
   
8. Fastify-Blogger-Template   
   
https://www.mediafire.com/.../Fastify-Blogger.../file   
   
9. Freebify   
   
https://www.mediafire.com/.../Freebify_-_Responsive.../file   
   
10. GalaxyMag   
   
https://www.mediafire.com/.../GalaxyMag_Premium.../file   
   
11.Gameify   
   
https://www.mediafire.com/.../b9grs.../Gameify_Free.rar/file   
   
12. GMAG_Template   
   
https://www.mediafire.com/.../GMAG_Template_Premium.rar/file   
   
13. Maggner_Blogger_Template   
   
https://www.mediafire.com/.../Maggner_Blogger.../file   
   
14. MiniFast   
   
https://www.mediafire.com/.../MiniFast_-_Blogger.../file   
   
15. Newspeed   
   
https://www.mediafire.com/.../Newspeed_Premium.../file   
   
16. Nubia   
   
https://www.mediafire.com/.../Nubia_Blogger_Template.../file   
   
17. OnePress_Blogger_Template   
   
https://www.mediafire.com/.../OnePress_Blogger.../file   
   
18. Ophelia_Premium   
   
https://www.mediafire.com/.../Ophelia_Premium.rar/file   
   
19. Sancy_Blogger_Templat   
   
https://www.mediafire.com/.../Sancy_Blogger_Template.../file   
   
20. SBT_Movie_Blogger_Template   
   
https://www.mediafire.com/.../SBT_Movie_Blogger.../file   
   
21. Seoify_Blogger_Template   
   
https://www.mediafire.com/.../Seoify_Blogger.../file   
   
22. Simple_Blogger_Template   
   
https://www.mediafire.com/.../Simple_Blogger.../file   
   
23. SoraCart   
   
https://www.mediafire.com/.../SoraCart_Premium.../file   
   
24. TechMag   
   
https://www.mediafire.com/.../TechMag_-_V2_-_NGON.xml/file   
   
25. Topify   
   
https://www.mediafire.com/.../Topify_Blogger.../file   
   
26. Video_Blogger_Template_Youtub   
   
https://www.mediafire.com/.../Video_Blogger_Template.../file   

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng comment bên dưới

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn